Sobre mi

dilluns, 26 de juliol de 2010

Ses figueres.

Una figuera que rebrotar després de morta, ja fa quatre o cinc anys. A mes, es un arbre automàtic, quant la figa es madura cau sola a terra i el bestia se la pot menjar.
Gran arbre la figuera.

Aquesta figuera a acabat el seu cicle de vida, però qualsevol primavera tornarà a treure, rebrotar ulls verds del terra, li posaran unes barres de ferro amb una reixa per los ovelles i en tres o quatre anys tornarà a donar fruit.