Sobre mi

diumenge, 10 de juny de 2012

Ses figueres no moren mai.

Aquí hi havia una figuera ben grossa i forta. No feia figues gaire bones, però se les menjaven es porcs. 
No se per quin motiu el meu germà un dia li pegà per tallar·la amb el moto serra. Ella tornava brotar de ses arrels, i en Miquel li pegar foc i no se què mes per extingir·la, mil putades. Ara ja fa con a 5 anys que morir i se figuera torna a rebrotar en força.
Per herència ara se figuera es meva. En Nofre un dia d'aquests hi passarà es tractor, i tot tendra un aspecte més net. I mirarem de tornar·li l'aspecte de arbre, de figuera.